Tuumasta toimeen – yhteistyökuviot järkeviksi

Viime vuosina on käyty vilkasta keskustelua eläinlääkintähuollon ja koko ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta. Liitto on halunnut olla siinä täysillä mukana ja hyvänä osoituksena ovat sen viime vuonna järjestämät alueelliset keskustelutilaisuudet. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että haluamamme tulevaisuuden suunta on selvinnyt: Tehtäviemme laadukas hoitaminen samalla itseämme säästäen edellyttää entistä laajempaa ja syvempää yhteistyötä toistemme ja myös muiden ammattiryhmien kanssa. Tahtotilasta on nyt aika siirtyä tekoihin. Tarvitsemme pikaisesti malleja, joilla käytännön yhteistyötä tehdään.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehen kartoittamaan elintarvikevalvonnan tulevaisuutta. Liiton, ministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston, Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yhteinen päivystystyöryhmä jatkaa työtään. Iisalmen seudulla suunnitellaan eläinterveyskeskusta. Näistä, ja muistakin hankkeista voi odottaa toteuttamiskelpoisia ehdotuksia. Avoinna on, miten suunnitellut seutukuntahankkeet kohtelevat ammattikuntaamme? On selvää, että elämme murroksen aikaa, jossa pitää ennakkoluulottoman avoimesti ottaa vastaan ja arvioida uusia toimintatapoja. Meidän tulee kuitenkin huolehtia, että ne ovat sellaisia, jotka helpottavat ja järkevöittävät omaa työtämme.

Tiedonkulun parantaminen on ollut viime aikoina yksi keskeisistä liiton tavoitteista. Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostamiseksi liitto on palkannut 1. 2. 2002 alkaen osa-aikaisen tiedottajan. 39 hakijan joukosta hallitus valitsi tehtävään nuoren tradenomin, Lumia Ojajärven. Sisäisessä tiedotuksessamme hänen keskeisiä tehtäviään on liiton sähköisen viestinnän kehittäminen. Ulkoisessa tiedotuksessa pääpaino on eläinlääkärin ammattikuvan selventäminen suurelle yleisölle.

Itse olen liiton ensimmäinen ”osa-aikainen” puheenjohtaja. Jäin omasta vastaavan kunnaneläinlääkärin virastani osittaiselle virkavapaalle. Näin voin paneutua yksinomaan liiton tehtäviin joka toisella viikolla. Jotta osaisin hoitaa postiani parhaalla mahdollisella tavalla, toivon jäseniltä aktiivista yhteydenpitoa. Niin iloisissa kuin keljuissakin asioissa.

Lämmin kiitos edelliselle liiton puheenjohtajalle Paula Junnilaiselle upeasti ja menestyksekkäästi hoidetusta liiton puheenjohtajuudesta! 12 vuotta hallituspöydän ääressä on kunnioitettava saavutus ja melkoinen uhraus meidän kaikkien yhteisten asioiden hyväksi ja samalla pois omasta vapaa-ajasta. Kiitoksen ansaitsee myöskin liiton edellinen valtuuskunta ja aivan erityisesti sen väistynyt puheenjohtaja Torsti Miller, joka on toiminut lähes koko työuransa ajan liiton valtuuskunnassa. Asioiden käsittely ja keskustelu on ollut vilkasta ja avointa. Hallitus on saanut selvät toimintaohjeet ja pelisäännöt, joilla liiton asiat ja ilmapiiri ovat todella hyvällä tolalla. Tästä meidän muiden on hyvä jatkaa.

Työn iloa!

Ari-Matti Pyyhtiä
Puheenjohtaja
ari-matti.pyyhtia@padasjoki.fi