Tulevaisuuteen voi ja pitää vaikuttaa

Lääkkeiden luovutuksesta on jälleen tänä syksynä käyty vilkasta keskustelua ammattikunnan sisällä. Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnos lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä on ollut lausuntokierroksella. Luonnoksessa esitetään että mikrobilääkkeitä saisi luovuttaa varalle yksittäisten tulehdussairaustapausten hoitoa varten lihasikaloiden lisäksi myös sellaisiin eläinlääkärin kanssa terveydenhuoltosopimuksen tehneisiin emakkosikaloihin, joissa eläinlääkäri käy vähintään joka toinen viikko. Lihasikalassa käyntejä tulisi olla kusi kertaa vuodessa ja muulla tuotantotilalla neljä kertaa vuodessa.

Mikrobilääkkeiden varalleluovuttaminen tuotantotiloille tietyin ehdoin ei mielestäni osoita riittävää vastuunkantamista kuluttajista eikä eläimistä. Antibioottiresistenssi on jo nyt maailmanlaajuinen ongelma, johon voidaan vaikuttaa. Suomi on valinnut kuluttajalähtöisen maatalouden laatustrategian, jonka osana on hallittu lääkkeiden käyttö. Samalla on sitouduttu pyrkimykseen vähentää mikrobilääkkeiden käyttömääriä. Parantamalla eläinten elinolosuhteita ja hoitotapoja pystytään vähentämään eläinten sairastavuutta ja mikrobilääkkeiden tarvetta. Eläinlääkärit ovat saaneet tarpeellisen koulutuksen voidakseen kantaa lääkkeiden käytöstä aiheutuvan kokonaisvastuun niin eläinten, ihmisten kuin ympäristönkin suojelemiseksi.

Vuonna 2000 voimaan tullut laki eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta määrää, että vain eläinlääkärinammattia harjoittamaan oikeutettu henkilö saa päättää eläimen taudinmäärityksestä, tähän liittyvästä hoidosta ja lääkityksestä. Mikrobilääkkeen käytön on aina oltava perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Eläinsuojelullisestikin on tärkeää, että virhediagnoosien määrä on mahdollisimman vähäinen ja että injektiot annetaan oikeaan kohtaan, jotta lääkkeellä tai rokotteella olisi toivottu vaikutus.

Suu- ja sorkkatautiepidemian leviäminen tänä vuonna Isossa-Britanniassa ja sieltä muihinkin maihin osoitti selkeästi, miten tärkeää on päästä oikeaan diagnoosiin mahdollisimman nopeasti. Varhaisella taudinmäärityksellä olisi voitu ehkäistä suuria taloudellisia tappioita, ihmisille aiheutuvia henkisiä kärsimyksiä ja eläimille aiheutuvaa tarpeetonta kipua ja tuskaa.

Kuluttajan kannalta on oleellista, että eläinperäiset elintarvikkeet pysyvät edelleenkin puhtaina jäämistä. Esimerkiksi jos penisilliiniä, joka on Suomen ylivoimaisesti eniten käytetty mikrobilääke tuotantoeläimillä, pistettäisiin lihaksen sijasta vahingossa rasvakudokseen, josta lääkkeen imeytyminen tunnetusti on hitaampaa kuin hyvin verisuonitetusta lihaksesta, kasvaisi penisilliiniallergisten henkilöiden riski saada allerginen reaktio. Kuluttajat luottavat kotimaisen lihan turvallisuuteen ja siksi on tärkeää, että lääkkeiden käyttö eläinlääkinnässä on vastedeskin eläinlääketieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden vastuulla siten, että vastuu voidaan kantaa.

KIITOKSET

Puheenjohtajakauteni päättyessä kiitän liiton valtuuskuntaa rakentavassa hengessä tehdystä vaativasta työstä. Valtuuskunnan rooli suunnannäyttäjänä liitossa on korvaamaton. Valtuuskunnan edustaa parhaimmillaan laajasti koko ammattikuntaa, tuoden esiin eri ryhmien näkemykset. Kannanotoissa ja päätöksissä valtuuskunta on luotsannut ammattikuntaa viisaalla tavalla.

Kiitän liiton hallitusta erinomaisesta työstä kolmivuotiskauden aikana. Luottamushenkilöiden sitoutuminen tehtävään on välttämätöntä ja osoittaa vastuunkantamista. Käsiteltävien asioiden määrä on koko 12 vuoden ajan, jonka olen hallituspöydän ympärillä istunut, lisääntynyt. Henkilöt, jotka ovat käytettävissä luottamustehtäviin, ovat samalla tehneet valinnan siitä, että ovat valmiita käyttämään omaa asiantuntemustaan ja aikaansa, usein runsaastikin, yhteisten asioiden hoitamiseen.

Toivotan parhainta menestystä liiton uudelle puheenjohtajalle – Ari-Matti Pyyhtiälle.

Kiitos liiton toimiston henkilökunnalle hyvästä yhteistyöstä. Värikkään ja vaihtelevan kauden aikana olen nähnyt, miten vaikeissakin tilanteissa tehtävät pystytään hoitamaan laadukkaasti.

Yhteistyökumppaneita kiitän hyvässä hengessä käydystä vuoropuhelusta ja yhteistyöstä.

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta vuotta kaikille lukijoille.

Paula Junnilainen
Puheenjohtaja