FVE:ssä 185 000 eurooppalaisen eläinlääkärin voima

FVE, Federation of Veterinarians of Europe, on 32 Euroopan maan eläinlääkäriliittojen yhteisjärjestö. Liittojen jäsenet muodostavat 185 000 eläinlääkärin joukon. Järjestöstä on vähitellen kasvanut merkittävä voima ja mielipidevaikuttaja eläinlääkintölainsäädännön valmistelussa EY:ssa ja koko Euroopan alueella. Yhdistyksen toimistossa Brysselissä työskentelee nykyään jo kolme päätoimista kollegaa. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistään heillä on saattaa päättäjät tietoisiksi ammattikuntamme mielipiteistä. Toki viestien tulee kulkea myös toisinpäin. 

Jäsenliittojen edustajat kokoontuvat yhdistyksen yleiskokoukseen kahdesti vuodessa. Samalla kokoontuvat myös sen erityisjaostot; praktikot (UEVP), hygieenikot (UEVH), valtion eläinlääkärit (EASVO) ja teollisuuden ja tutkimuslaitosten eläinlääkärit (FEVIR).  Sektiot valmistelevat ja käsittelevät oman toimialansa ajankohtaisia asioita ja tuovat ne tarvittaessa yleiskokouksen pohdittavaksi ja päätettäväksi. Käytännön asioita ohjaa viisijäseninen hallitus, jonka vastikään valittuna uutena puheenjohtajana on skotlantilainen pieneläinpraktikko Fred Nind.

Iso laiva on hidas käänneltävä. Viime aikojen tapahtumat Euroopassa ovat kuitenkin vaatineet ripeätä reagointia ja nopeita, mutta harkittuja kannanottoja. Pienempiä työryhmiä onkin perustettu valmistelemaan asioita käsittelyn nopeuttamiseksi yleiskokousten välillä. Sähköpostiyhteydet mahdollistavat työskentelyn ja jäsenjärjestöjen vaikuttamisen lopputulokseen. Yhdistyksen tämänvuotinen kevätkokous pidettiin toukokuun puolivälissä Budapestissä. Luonnollisesti yhdeksi pääpuheenaiheeksi kohosi suuja sorkkatauti.

Hollantilaisten yleiskokoukseen tuoma esitys muuttaa EY:n suu- ja sorkkatautipolitiikkaa sallimaan rokotukset sai kahden kolmasosan kannatuksen lähinnä keskieurooppalaisten joukossa ja yllätti Pohjoismaiden edustajat. Yhteistä julkilausumaa ei saatu aikaan, vaan asian käsittely siirrettiin työryhmälle. Sen tehtävänä on valmistella kannanottoehdotus marraskuun syyskokoukseen Brysseliin. Selkeän hyväksynnän sai sen sijaan ehdotus rajavalvonnan tiukentamisesta tautien tehokkaammaksi kontrolloimiseksi.

Eläinten hyvinvointi ja eläinsuojelu, kuten elävien eläinten kuljetus halki koko Keski- Euroopan, on ollut jatkuvasti esillä. Pitkän väännön jälkeen perustettiin viime syksynä työryhmä, jonka tuli valmistella yhdistyksen kannanotto asiasta tämän kevään yleiskokoukseen. Työryhmän ehdotuksesta päätettiin lähettää komissiolle esitys tiukoista kuljetusrajoituksista. Aiemmin hyvin kriittiset keskieurooppalaiset olivat nyt valmiit kiitoksin hyväksymään tämän yli kymmensivuisen paperin. Uudessa tautitilanteessa asenne kuljetuksiinkin muuttui. Ennen mahdottomina pidetyt rajoitukset, tarkastukset ja lepoaikavaatimukset, samoin kuin tietojen kahdensuuntainen kulku, olivat nyt muuttuneet suorastaan välttämättömiksi!

Elintarviketurvallisuus on ollut yksi keskeisistä aiheista vuosia. Pellolta pöytään periaate – laadukkaan ja turvallisen ruuan tuottaminen koko tuotantoketjun laatua tarkkaamalla on yhdistyksen tärkeimpiä julkilausumia. On nähty ammattikuntamme keskeisenä tehtävänä varmistaa, että kaikki toimivat kuten pitääkin elintarvikeketjun jokaisessa lenkissä. Komission ehdotusta lihantarkastuksen harmonisoimiseksi ja uudistamiseksi perustumaan entistä enemmän riskinarviointiin käsiteltiin erityisesti viime kevätkokouksessa. Suuntaa pidettiin hyvänä, joskin kritiikkiä esitettiin valvonnan tasosta puoleen ja toiseen. Väljempään valvontaan tottuneet maat ja eläinlääkärit pitivät esitystä liian tiukkana ja valvontaa suorittavat taas kaipasivat ahtaampia normeja.

Suomi on EY:n jäsenvaltio ja lainsäädäntömme tapahtuu pitkälti sen mukaan. FVE:n kautta voimme vaikuttaa asioihin Euroopassamme. Yhteistyö muiden eläinlääkärijärjestöjen kanssa on välttämätöntä, jotta ääntämme kuullaan laajemmin kuin kotimaassa. Ammattikuntaamme koskevat asiat ovat esillä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa: www.fve.org Käykääpä kurkkimassa! 

Hyvää alkavaa syksyä toivotellen, 

Ari-Matti Pyyhtiä 
SEL: hallituksen jäsen, FVE kokousedustaja, 
Vastaava eläinlääkäri, Padasjoki