Laadukkaiden palvelujen tuottamisessa pallo on eläinlääkäreillä

Eläinlääkäriliitto on asettanut erääksi tavoitteekseen entistä laajempien eläinlääkäritoiminta-alueiden muodostamisen. Miksi?

Laajemmilla alueilla toimivilla eläinlääkäreillä on entistä paremmat mahdollisuudet yhteistoimintaan. Heillä on niin halutessaan mahdollisuus erikoistumiseen johonkin vaativaan erityistehtävään, esimerkiksi alueen hygieenikon, terveyden-huollon- ja neuvonnan tai eläinsuojelun tehtäviin. Ja heillä on ennen kaikkea paremmat mahdollisuudet lakisääteisen päivystystoiminnan inhimilliseen järjestämiseen.

Jos olette kunnissa ja päivystyspiirissänne sitä mieltä, että päivystyksen ja työtehtävien laadukkaampi tuottaminen olisi mahdollista kuntien nykyistä paremmalla yhteistyöllä tai päivystyspiirien yli menevällä yhteistyöllä, niin pallo on teillä. Suunnitelman on oltava hyvin perusteltu ja alueen eläinlääkärien kannattama, silloin sillä on hyvät läpimenomahdollisuudet kunnissa.

Eläinlääkäriliiton valtuuston syyskokouksessa keskusteltiin pitkään ja hartaasti eläinlääkintähuollon toimivuudesta ja liiton tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista eläinlääkintähuollon kehittämiseksi. Asia, josta kannan kovasti huolta, on virkojen väheneminen kunnissa. Mielestäni eläinlääkärit eivät itse saisi olla esittämässä virkojen vähentämistä, jos ei samalla kanneta huolta virkatehtävien laadukkaasta hoitamisesta ja työhön jäävien eläinlääkärien jaksamisesta.

Liitto teetti vuonna 1999 uuden laajan selvityksen eläinlääkintähuollon nykyisestä organisaatiosta, siihen liittyvästä valtionhallinnosta, eläinlääkärien toimintaa säätelevistä laeista ja samalla teetti tutkimukseen liittyvän laajan kyselyn virka-eläinlääkärien keskuudessa työtehtävien määrästä, tehtävien hoitoon kuluvasta työajasta ja lakisääteisen päivystyksen vaatimasta työpanoksesta. Tutkimuksessa otettiin kantaa myös erilaisiin tulevaisuuden visioihin niin valtionhallinnossa, kuin erilaisiin mahdollisiin eläinlääkintähuollon uudelleen organisoinnin vaihtoehtoihin.

Liiton hallitus päätti tutkia myös yksityissektorin osuutta eläinlääkintähuollon toteuttamisessa ja selvittää yksityiseläinlääkärien osallistumista eläinlääkäripäivystykseen. Selvityksestä kävi varsin selvästi ilmi, että ilman yksityiseläinlääkärien työpanosta ei eläinlääkintähuoltoa voida kattavasti hoitaa. Eläinlääkäripäivystys oli pääasiassa kunnallisten eläinlääkärien tehtävänä.

Loppupäätelmä selvitysten pohjalta oli, että turvallisin vaihtoehto eläinlääkäripalvelujen käyttäjälle ja myös valtiolle, on nykyisen kaltainen yhteiskunnan tukema virkaeläinlääkäriverkosto toimivine linkkeineen teollisuuden palveluksessa oleviin terveydenhuoltoeläinlääkäreihin ja erikoispalveluja tarjoaviin yksityiseläinlääkäreihin ja eläinlääkäriasemiin. Järjestelmä takaa hyvin toimiessaan palvelujen saatavuuden tasaisesti ympäri maan ja pystyy myös huolehtimaan lakisääteisen päivystyksen järjestämisestä.

Eläinlääkäriliiton edustajat toivovat, että eläinlääkärit alueellisissa keskustelutilaisuuksissa miettisivät, miten eläinlääkintähuoltoa voidaan kehittää eri puolilla Suomea. Tavoitteena on, että pystymme jatkossakin huolehtimaan laadukkaasta eläinlääkäriosaamisesta elintarvikehygienian ja terveysvalvonnan puolella ja kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme toimivat ja laadukkaat eläinlääkäripalvelut yhteistyössä yksityissektorin kanssa.

Torsti Miller
Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja