En långvarig hausse

Under de senaste åren hare det gått bra för Veterinärförbundet. Den långvariga haussen inom ekonomin och en lyckad egendomsförvaltning har skapat en förmögenhet som gör det t o m möjligt för oss att överväga att skaffa oss, för våra behov mera ändamålsenliga utrymmen. Det centrala ärendet under fullmäktigeperioden, veterinärvårdslagen som är under beredning, har framskridigt på ett tillfredsställande sätt. I det nya regeringsprogrammet finns flera målsättningar som har presenterats i Veterinärförbundets fullmäktige.

I denna situation är det bra att förbereda sig för Veterinärförbundets fullmäktigeval på hösten. Det lönar sig att redan i kandidatuppställningen se hur landet ligger. Samhällets fi nanseringsandel i veterinärvården verkar kunna bibehållas. Trots det kan vi inte invagga oss i en törnrosasömn; man kan inte se något slut på kommunernas strama ekonomihushållning.

Vi kan säkerställa vår egen situation endast om vi kan betjäna våra kunder bättre än tidigare. Det kräver kunnade, vilket inte föds om den nuvarande arbetsbilden för kommunalveterinärer inte kraftigt ändras. Alla borde förstå inom vilka områden man borde skaffa sig vidareutbildning. Veterinärvården är en alltför stor helhet för att kunna behärskas av en person

Jag hoppas att de privata smådjursklinikerna i framtiden kan fås med i de regionala veterinärvårdsplanerna. Att upprätthålla två parallella system förorsakar enligt min mening många konflikter i samband med kundernas förväntningar och veterinärernas ojämlika marknadsställning. Jag tror att kommunerna kan övertalas att öka finansieringen också för smådjursveterinärmedicinen endast om man kan ty sig till existerande strukturer och man kan påvisa en helhetsekonomisk nytta som tillkommer kommuninvånarna.

I den nära framtiden fi nns det mycket att göra, både lokalt och också inom förbundet, för att åstadkomma fungerande veterinärvårdsplaner. Goda lösningar kan inte uppnås utan de privata veterinärerna. De är ju lika många som kollegerna inom den kommunala sektorn.

Ur veterinärkårens framtidsperspektiv vore det nödvändigt att den privata sektorn utnyttjar sin makt. Detta är det enda sättet att bibehålla rätsida på centrala frågor som är viktiga också för hela yrkeskåren, såsom samarbetet mellan kommuner och privata veterinärer, klinikveterinärernas lönesättning och spelreglerna i konkurrenssammanhang.

Jag hoppas att möjligast många arbetstagare, yrkesutövare och företagare inom den privatasektorn ställer upp i höstens fullmäktigeval. Endast så kan vi rätta till den privata sektorns underrepresentation i förbundet. Därtill kan vi få ny energi i förbundets verksamhet och trotsa de ekonomiska lagbundenheterna – förskjuta långt fram i framtiden den baisse som följer på en lång hausse.

Tuomas Herva
Fulmäktigeordförande i Finlands Veterinärförbund