Är den lömska världen långt borta?

HUSDJUREN

Djuren som vi har tagit
till sällskap, som tjänare och slavar.

Ligger under vår makt och är beroende av oss.
Är levande varelser som känner hunger, törst
och smärta, kan vara rädda och uppleva fasa och nöd

VI MÄNNISKOR

Måste sköta om dem och hjälpa dem
och försvara deras få rättigheter.

VEM DÅ, om inte åtminstone

vi VETERINÄRER?!

Pekka Nurmio

Snöstormen senaste höst kapade elektriciteten på flera gårdar för t.o.m. flera veckor. I Centraleuropa fick det kontinuerliga regnet floderna att svämma över, denna höst tog botulinförgiftningen livet av tusentals rävar i Österbotten. Naturen visade oss sin styrka, både här hemma och på andra ställen. Inför naturen har människan alltid känt sig liten och kraftlös.

Man kan till all lycka förbereda sig för naturomvälvningar. Hur man gör det, får vi veta på Veterinärdagarna. Kriserna berör ofta vår egen yrkeskår på ett eller annat sätt. Genom att analysera dem och lära oss av dem kan man bättre behärska krissituationer.

Massmedia koncentrerar sig på att dryfta den mänskliga nöden och katastrofens ekonomiska följder. Veterinärkåren bör dock också komma ihåg dem som ingen röst har, d.v.s. djuren. De kan ju inte själva föra sin talan i fråga om de problem en kris förorsakar.

Veterinärförbundet etiska och kollegiala regler har förnyats. Enligt de etiska reglerna borde veterinärkåren aktivt dryfta sin ställning som upprätthållare av djurens och människornas hälsa. Vår uppgift är att försvara djurens välfärd och under alla omständigheter garantera dem ett möjligast gott liv. I generalsektionen kan man på Veterinärdagarna höra tankar om ämnet "Veterinären – djurets bästa vän?"

I reglerna konstateras det också att: "En veterinär utvecklar och upprätthåller sin yrkeskunskap och utbildning genom studier". Veterinärdagarna är det största och mest omfattande evenemanget för fortsatt utbildning som riktas till veterinärer i vårt land och också i år är utbudet av ny kunskap omfattande.

Veterinären bör enligt de etiska reglerna sköta om sin egen arbetsförmåga och om arbetsgemenskapens välfärd. Att utöka sin yrkeskunskap genom utbildning minskar å sin sida arbetsstress. Under Veterinärdagarna bjuds på tillfälle att träffa gamla bekanta och koppla av i gott sällskap – även det är väsentligt för välmåendet.

Väl mötta för att lära er mera och trivas i kollegers sällskap!

Minna Rinkinen
Ordförande i utbildningsutskottet
Finlands Veterinärförbund rf.