Var alltid ung, modig*)

…”OCH SE MOT LJUSET, SADE DU SOLSKENSGOSSEN, VÄNNEN MIN”…

I de västliga demokratierna har vi redan länge vant oss vid att individen är fri att röra sig och rätt fri göra de saker som känns angelägna och viktiga för individen. Man har värnat om valfrihet och rätt samt individens självbestämmanderätt ofta på allmänna välståndets bekostnad. Den gångna hösten har emellertid förändrat världen. Vi upplever inte vår tillvaro nödvändigtvis längre som säker och fri inte ens i vårt eget land. Vågar vi längre resa, äta, dricka eller ens andas?

Fruktan är ett mäktigt vapen som har gjort sitt. Förutom fruktan kan vi känna också diffus vrede och kraftlöshet över att vår rörlighet och våra handlingar beskärs. Precis nu, då världen redan hade hunnit förändras till en gränslös upplevelse- och lekpark där allt bör vara tillgängligt för alla, eller åtminstone för den som kan betala för sig, och där upplevelsenarkomaner hela tiden letar efter nya exotiska mål. Det kan kännas orättvist, närapå personligen kränkande, att tvingas avstå från uppnådda förmåner.

…”FÖRBÄTTRA DU VÄRLDEN, MEN KOM IHÅG ATT”…

Fruktan bekämpas bäst med kunskap. I kampen mot den världsomspännande terrorismens hot och fruktan kan ingen av oss göra allt, men var och en av oss kan och måste göra någonting. Vår yrkeskår kan för sin del skingra den stora allmänhetens fruktan genom att sköta det egna ansvarsområdets angelägenheter så bra som möjligt. Vi måste hålla oss à jour, utbilda oss själva och uppdatera vår kunskap samt vid behov dela med oss av den. Varje utredd matförgiftningsepidemi eller misstanke om djursjukdomar och information om detta fungerar som god träning i att bekämpa bioterrorism och utgör ett bevis på ett välfungerande system och på olika myndigheters samarbete. Det är ägnat att öka människors kännedom om dessa saker och sålunda minska på fruktan. Motparten bör aldrig ges glädjen att lyckas i sin skrämseltaktik, ty då vet den att den har vunnit.

…”DET SVÅRASTE I MÄNNISKOLIVET ÄR HÄR OCH NU”

Forskare vid internationella naturvårdsunionen (IUCN) och internationella centret för utvecklingsforskning (IDRC) publicerade nyligen en rapport kallad ”Om nationernas välstånd”. En relativt god kombination av både miljö- och folkhälsa kons. I människornas välfärd beaktades förutom hälsa och ekonomi också bl.a. uppfostran, medborgarrättigheter och samhällelig fred. Miljöhälsan uppskattades t.ex. genom att se på diversiteten i land, vatten, luft och natur samt användningen av naturens råvaror. Ur människans utvecklingsperspektiv sett lever fyra miljarder människor under dåliga förhållanden och endast under en miljard lever i länder med nöjaktig eller god levnadsstandard. I jämförelsen var Sverige bäst, Finland på andra plats och Norge det tredje bästa landet i världen. I slutet av listan återfinns Afghanistan, Syrien och Irak. Demokratin segrade över terrorism och anarki också i denna kamp.

Fira demokratins fest den 28.–30. november i Mässcentrum på Veterinärdagarna 2001. Förbundsmötet väljer då ny ordförande och fullmäktige åt förbundet. Veterinärdagarna kan du också fira i kunskapens, kunnandets, vänskapens och valfrihetens tecken!

Eeva Sovijärvi 
Ordförande i utbildningsutskottet

*) (”Hymypoika” / Maarit Hurmerinta)