Lausuntopyyntö Tukesilta: Alfakloraloosivalmisteiden vaikutukset lemmikkieläimiin ja tarpeesta rajoittaa alfakloraloosivalmisteiden käyttöä, dl 4.6.2021

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) lausuntopyynnön alfakloraloosivalmisteiden vaikutuksista lemmikkieläimiin ja tarpeesta rajoittaa alfakloraloosivalmisteiden käyttöä.

Lausunto pyydetään toimittamaan 4.6.2021 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.