Lausuntopyyntö STM:stä valtioneuvoston asetuksesta ionisoivasta säteilystä, dl 31.8.2017

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön STM:ltä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä.
Lausunto pyydetään toimittamaan 31.8.2017 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla.