Lausunnot

Lausuntopyyntö STM:stä: Sopimusluonnoksesta eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista, dl 26.9.2018

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön STM:ltä luonnoksesta sopimusluonnoksesta eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista.

Lausunto pyydetään toimittamaan 26.9.2018 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla: https://stm.fi/lausuntopyynnot