Lausuntopyyntö STM:stä: Asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) maksulliset suoritteet, dl 22.3.2019

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön STM:ltä luonnoksesta asetukseksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) maksullisista suoritteista.

Lausunto pyydetään toimittamaan 22.3.2019 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla: https://stm.fi/lausuntopyynnot