Lausuntopyyntö Ruokavirastosta: Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin, dl 12.8.2022

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut Ruokavirastosta lausuntopyynnön ohjeesta Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin.

Lausunto pyydetään toimittamaan 12.8.2022 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.