Lausuntopyyntö Ruokavirastosta: Eläinlääkäreiden huumausainenumerosta luopuminen, dl 15.2.2020

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut Ruokavirastosta lausuntopyynnön eläinlääkäreiden huumausainenumerosta luopumisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan 15.2.2020 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.