Lausuntopyyntö Ruokavirastolta: Toimenpideohje eläinten pitopaikkoihin liittyvien ihmisten STEC-tartuntojen selvittämiseksi, dl 10.2.2023

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut Ruokavirastosta lausuntopyynnön Ruokaviraston ohjeesta Toimenpideohje eläinten pitopaikkoihin liittyvien ihmisten STEC-tartuntojen selvittämiseksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan 10.2.2023 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.