Lausuntopyyntö MMM:stä: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista, dl 25.11.2021

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 25.11.2021.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.