Lausuntopyyntö MMM:stä: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista, dl 28.2.2018

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 28.2.2018.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla.