Lausunnot

Lausuntopyyntö MMM:stä: Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi, dl 23.8.2019

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 23.8.2019.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla: http://mmm.fi/lausunnolla