Lausuntopyyntö MMM:stä: Luonnos asetukseksi koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä, dl 19.8.2020

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä luonnoksesta asetukseksi koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 19.8.2020.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.