Lausuntopyyntö MMM:stä: Lausunto luonnoksesta asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjarakennusten vaatimuksista, dl 14.3.2023

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 14.3.2023.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.