Lausuntopyyntö MMM:stä: Lausunto asetukseksi erikoiseläinlääkärikoulutuksesta ja asetukseksi erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä, dl 31.1.2023

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä luonnoksiksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi erikoiseläinlääkärikoulutuksesta sekä valtioneuvoston asetukseksi erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2023.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.