Lausuntopyyntö MMM:stä: Laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, dl 30.11.

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 30.11.2017.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla.