Lausuntopyyntö MMM:stä: Kuusi eläintautien torjuntaa koskevaa asetusehdotusta, dl 31.3.2021

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä kuudesta eläintautien torjuntaa koskevasta asetusehdotuksesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.3.2021.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.