Lausuntopyyntö MMM:stä ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamiseksi

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamiseksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 28.4.2017.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla.