Lausuntopyyntö MMM:stä: Hallituksen esitys laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta, dl 4.12.2020

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä hallituksen esitykseksi laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 4.12.2020.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.