Lausuntopyyntö MMM:stä: Elintarvikevalvontaa suorittavien virkaeläinlääkäreiden kelpoisuusvaatimuksia koskevien EU-säännösten kansallinen täytäntöönpano ja täydentäminen, dl 24.5.2019

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä aiheesta: Elintarvikevalvontaa suorittavien virkaeläinlääkäreiden kelpoisuusvaatimuksia koskevien EU-säännösten kansallinen täytäntöönpano ja täydentäminen.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.5.2019.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla: https://mmm.fi/lausunnolla