Lausuntopyyntö MMM:stä: Elintarvikelain kokonaisuudistukseen liittyvät asetusehdotukset, dl 10.1.2021

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä elintarvikelain kokonaisuudistukseen liittyvistä asetusehdotuksista:

  1. valtioneuvoston asetus eläinperäisten elintarvikkeiden viranomaisvalvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista
  2. maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta
  3. maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta
  4. maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista
  5. valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
  6. maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön päätösten ja asetusten kumoamisesta

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 10.1.2021.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.