Lausuntopyyntö MMM:stä: Ehdotus asetukseksi eräille Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille, niiden sukusoluille ja alkioille, eläinperäisille tuotteille sekä eläimistä saataville sivutuotteille ja tuotteiden tarkastuksista, dl 13.4.2021

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräille Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille, niiden sukusoluille ja alkioille, eläinperäisille tuotteille sekä eläimistä saataville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille tehtävistä tarkastuksista.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 13.4.2021.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.