Lausuntopyyntö MMM:stä: Asetusluonnosehdotus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta, dl 7.4.2019

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön Maa- ja metsätalousministeriöltä asetusehdotuksesta kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1037/2013) muuttamiseksi.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 7.4.2019.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla: http://mmm.fi/lausunnolla