Lausunnot

Lausuntopyyntö MMM:stä: Asetusehdotukset lihantarkastuksesta, laitosten elintarvikehygieniasta, elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista ja alkutuotannon elintarvikehygieniasta, dl 15.8.2019

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä seuraavista asetusehdotuksista:

1.    maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta, kumoaa asetuksen (590/2014)
2.    maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (795/2014) muuttamisesta
3.    valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista an¬netun valtioneuvoston asetuksen (1258/2011) muuttamisesta
4.    maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1368/2011) muuttamisesta

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.8.2019.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla: http://mmm.fi/lausunnolla