Lausuntopyyntö JUKO:sta: Hallituksen esitys laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä, dl 12.10.2018

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön JUKO:lta hallituksen esitykseksi laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.

Lausunnot pyydetään toimittamaan JUKOon viimeistään 12.10.2018.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä:         
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=2131...