Lausuntopyyntö Evirasta: Pyörätuolin käytön hyväksyttävyys pieneläimille, dl 23.2.2018

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut Evirasta lausuntopyynnön pyörätuolin käytön hyväksyttävyydestä pieneläimille.

Lausunto pyydetään toimittamaan 23.2.2018 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.