Lausuntopyyntö Evirasta: Ohjeluonnos veden ja jään valvonnasta elintarvikehuoneistoissa, dl 8.1.2018

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut Evirasta lausuntopyynnön ohjeluonnoksesta veden ja jään valvonnasta elintarvikehuoneistoissa.

Lausunto pyydetään toimittamaan 8.1.2018 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla.