Uutta jäsenelle: työelämän lakipaketti verkossa

Eläinlääkäriliiton jäsensivuilla on uusi työelämän lakipaketti, joka koskee erityisesti yksityistä sektoria. Julkisen sektorin virkasuhteita sääntelevät lait voivat poiketa merkittävästikin työsopimussuhteisten säätelystä. Lisäksi virka- ja työehtosopimuksissa voi olla laista poikkeavia määräyksiä.
Jos toimit julkisella sektorilla tai yliopistossa, tarkista aiheesi ensin soveltuvasta virka- tai työehtosopimuksesta.

Eläinlääkäriammattiin liittyvistä työelämän erityispiirteistä on lisätietoa muuallakin liiton sivuilla, kuten kohdassa: Jäsenen ammattipolku, ja siellä Töissä työntekijänä sekä Töissä yrittäjänä.

Eläinlääkäriliitto on ostanut käyttöoikeuden lakipakettiin Tekniikan Akateemiset TEK:iltä, joka tuottaa sisällön ja pitää huolen sen ajantasaisuudesta.

Lakipaketti on vain yleiskatsaus. Todellisesta tilanteesta voit aina olla yhteydessä liiton jäsenneuvontaan, katso yhteystiedot.

Tästä Työelämän lakipakettiin, kirjautuminen jäsen- eli Fimnet-tunnuksilla.