Uusittu Eläinlääkärin työterveys -opas verkossa

Eläinlääkärin pitkään ajantasaistettavana ollut työterveysopas Eläinlääkärin työterveys on ilmestynyt Työterveyslaitoksen verkkosivuilla. Eläinlääkäriliitto on ollut mukana oppaan teossa.

Opas julkaistaan nyt vain verkossa, josta se on helppo ottaa käyttöön lähes missä ja milloin vain. Opasta voidaan täydentää tarvittaessa. 

Opas on tarkoitettu työterveyshuollon asiantuntijoille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat eläinlääkäreiden työterveyshuoltoa.

Kirja soveltuu myös yrittäjäeläinlääkäreille sekä eläinlääkäreiden työnantajille, jotka laativat työsuojelun toimintaohjelmia. Eläinlääkäriä opas auttaa pohtimaan oikeita työtapoja, joilla voi ehkäistä työperäisiä sairauksia ja tapaturmia. Edellisen oppaan ilmestyessä vuonna 2005 eläinlääkäreitä kehotettiin myös näyttämään opasta omalle työterveyslääkärille, jos opas ja eläinlääkärin monipuolinen toimenkuva ei ollut lääkärille ennestään tuttu.

Merkittävä osa tiedoista pohjautuu vuonna 2000 tehtyyn eläinlääkäreiden työoloja ja terveyttä koskevaan kyselytutkimukseen. Tähän uudistettuun painokseen on päivitetty luvut Eläinlääkäreiden työkenttä on laaja ja Raskaana työssä. Lisäksi päivityksiä on tehty Lukijalle-lukuun sekä sivuille 21, 22, 58, 80 ja 81. Alkuvuodesta 2019 päivitetään vielä luku Eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit.

Opas on luettavissa Työterveyslaitoksen verkkosivulla: www.ttl.fi/elainlaakarin-tyoterveys-opas