Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut 2018 (päivitetty 21.3.)

Julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä alkuvuodesta 2018. Neuvottelut koskevat valtion, kunnan ja yliopiston työntekijöitä.

Maaliskuun 16. päivä lähetettiin erikoisjäsenkirje 2, jossa kerrotaan neuvottelujen tuloksista. Kirjeen voi lukea omasta sähköpostista (jos jäsenrekisterissä on ajantasainen osoite) tai jäsen- eli Fimnet-tunnuksilla jäsensivuilta täältä.

Maaliskuun 21. päivä lisättiin Eläinlääkäriliiton uutisiin KT kuntatyönantajan yleiskirjeet (Lääkärisopimus, KVTES yleiskirje, KVTES aikataulun yleiskirje), lue täältä

Tilanteen mukaan aiheesta kerrotaan Eläinlääkäriliiton etusivun uutisissa.
Myös JUKOn sivuilla tiedotaan neuvotteluista.

Tämä kirjoitus Valtiolle ja kuntiin neuvottelutulos virka- ja työehdoista julkaistaan Suomen Eläinlääkärilehdessä 2/18 perjantaina 2. maaliskuuta. Tiedot ovat tiistailta 21.2. (linkki päivitetty 26.2.)

Tuosta alempaa pääset jäsensivuille, johon tarvittaessa lisätään jäsenille suunnattua tietoa. Lukeminen vaatii kirjautumisen jäsen- eli Fimnet-tunnuksella.

Jos tunnus on hukassa, lue tästä.

Valtio

Kunta

Yliopisto

Mikä on Juko?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Lääkärikartelli on yksi Jukon kahdeksasta jäsenyhdistyksestä.

Mikä on Lääkärikartelli?

Lääkärikartelli on lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteinen neuvottelujärjestö, joka hoitaa kaikkien lääkäriryhmien edunvalvontaa. Lääkärikartelli ry perustettiin 1990-luvulla ja sen toiminnasta vastaavat Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto.

Lääkärikartelli on Akavan julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsen. Lääkärikartellin myötä lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit saivat 90-luvulla oman Lääkärisopimuksen sekä oikeuden neuvotella julkisen sektorin virkasuhteen ehdoista kuntatyönantajan kanssa.

Neuvottelutoiminta onkin Lääkärikartellin varsinainen tehtävä. Lisäksi kunnallisten luottamusmieskoulutusten järjestäminen kuuluu Lääkärikartellille. Lääkärikartelli on myös tiedonjako- ja yhteistyöfoorumi, joka hallinnoi puhelinreseptipalkkioita hoitavaa Puhti-järjestelmää sekä vuonna 2017 toteutuvaa eResepti-palvelua.