Tärkeää tietoa eläinlääkintäauton verotuksesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on muuttanut tulkintaansa eläinlääkintäautosta. Muutoksella voi olla merkittäviä veroseurauksia.

Jos sinulla on eläinlääkintäauto tai suunnittelet sellaisen ostoa, lue liiton koko tiedote jäsensivulta. Siinä kerrotaan mitä Trafin edustajilta on tässä vaiheessa saatu tietää ilmi tulleesta uudesta tulkinnasta.

Liiton asiamies selvitti asiaa tällä viikolla. Ilmeni, että Trafi 1.6.2016 alkaen on ryhtynyt soveltamaan uutta tulkintaa koskien eläinlääkintäauton autoveron kuoleentumista. Viraston uusi tulkinta perustuu Trafin omaan arviointiin. Taustalla ei ole oikeuden ratkaisua.
Autoverolaki päivitettiin 1.1.2015 alkaen. Viraston uusi tulkintalinja ei ainakaan suoraan ole voinut johtua tästä lainmuutoksesta, sillä lainmuutoksen voimaantulon jälkeenkin Trafi sovelsi edelleen vanhaa tulkintansa noin puolentoista vuoden aikana.

Liitto on asiassa edelleen aktiivinen ja kiittää, että asiasta tuli tieto liittoon. Jos kohtaatte ammattiin liittyen oudolta tuntuvia ja aiemmista käytännöistä poikkeavia asioita, liiton jäsenneuvontaan eli asiamiehiin kannattaa olla yhteydessä. Tietoa ei välttämättä muuten tule ammattiliiton saataville.

Linkki jäsensivuilla olevaan tiedotteeseen, tarvitset jäsen- eli Fimnet -tunnuksen lukemiseen

Linkki toimiston yhteystietoihin