Suomen eläinlääketieteen säätiön apurahat, dl 10.2.

Vuosittain keväällä ja syksyllä Suomen eläinlääketieteen säätiö jakaa apurahoja. Apurahat haetaan sähköisesti verkkopalvelusta. 

Syksyisin jaetaan sekä tutkimus- että matka-apurahoja, keväisin vain matka-apurahoja. Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka osallistuvat tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä esitelmän tai posterin. 

Apurahahakemus (sähköinen hakemus) on oltava perillä viimeisen hakupäivän loppuun mennessä. Kevään haku päättyy 10. helmikuuta 2019.

Tästä säätiön sivuille