Parhaat tieteelliset posterit palkittiin Eläinlääkäripäivillä

Eläinlääkäripäivien 2018 näyttelyssä arvioitiin 33 tieteellistä posteria. Niiden aihealueet olivat elintarvikehygienia ja ympäristöterveys, hevoset, pieneläimet, tuotantoeläimet, parasitologia ja muut.

Postereista kolme palkittiin Eläinlääketeollisuus ry:n stipendeillä, yhteensä 2 000 eurolla. Palkinnot annettiin sisällöllisten ja graafisten ansioiden perusteella. Palkinnot jaettiin Eläinlääkäripäivien avajaisissa keskiviikkoiltana.

Palkittavat työt valitsi posteriraati, jonka puheenjohtaja toimi ELT Ulla Rikula ja jäsenet ovat yliopistonlehtori, ELT Riikka Keto-Timonen, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Karoliina Autio ja graafinen suunnittelija Reija Jokinen.

Raati katsoi posterit ja päätyi ensimmäisellä kierroksella tieteellisten ansioiden, visuaalisuuden ja luettavuuden pohjalta kahdeksaan posteriin. Raati painotti tulosten merkitsevyyttä ja ajankohtaisuutta. Tärkeänä pidettiin myös, että posterin aihe on suomalaisia eläinlääkäreitä kiinnostava ja visuaalinen ilme on kutsuva. Näyttelyssä on esillä monta työtä, joissa on esitelty tärkeää aihetta. Postereista oli kuitenkin haastavaa löytää töitä, joissa sekä merkittävä aihe että onnistunut visuaalinen toteutus yhdistyivät.

Kolmen kärkeen valitut posterit ovat kaikki mieleenpainuvia. Aiheissa korostuivat eettiset arvot kuten antibioottiresistenssin vähentäminen, ympäristöystävällisuus ja eläinten hyvinvointi.

Samanarvoisia kunniamainintoja annettiin kaksi, molemmat arvoltaan 500 euroa.

Ensimmäisestä kunniamainitusta posterista raati totesi näin:

Lyttykuonoisten koirien ongelmat on nostettu visuaalisesti onnistuneesti tapetille posterin taustakuvion avulla. Ilme oli raikas ja selkeä. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä.

Posterin tekijät ovat Mimma Aromaa, Minna Rajamäki ja Liisa Lilja-Maula ja sen otsikko on Comparison of physical activity in french bulldogs and normocephalic dogs- a pilot study. Näyttelyssä posteri on numerolla 19.

Toisesta kunniamainitusta posterista raati kertoi seuraavaa:

Posteri käsittelee kliinisesti tärkeää aihetta. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään resistenssien bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitovaihtoehto ilman antibiootteja. Posteri saakin kunniamaininnan etenkin tieteellisten ansioidensa vuoksi.

Posterin tekijät ovat Elina Aimo-Koivisto, Laura Punakallio, Riikka Järvinen ja Merja Rantala. Sen otsikko on Antimicrobial effects of a coniferous spruce resin product (AniVox) on methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius strains. Näyttelyssä posteri on numerolla 17.

Ensimmäisellä palkinnolla palkitussa posterissa yhdistyvät parhaiten sekä onnistunut visuaalinen toteutus että tieteelliset ansiot. Posterissa on havainnollistettu tuloksia uudella, hauskalla ja selkeällä tavalla kuvien avulla. Posterin lukeminen oli luontevaa. Kiertovesilaitoksella tuotetun kirjolohen elintarvikehygienia on tutkimusaiheena tarpeellinen ja ajankohtainen.

Posterin tekijät ovat Teea Saaristo, Elina Jääskeläinen ja Elina Säde ja sen otsikko on Kirjolohifileen pilaajaksi paljastui fusobakteeri. Näyttelyssä posteri on numerolla 8.

Ensimmäinen palkinto on tuhat euroa.

Eläinlääkäripäivät 28.-30.11.2018 järjestää Suomen Eläinlääkäriliitto ry konsulttinaan omistamansa koulutus- ja konsultointiyritys Fennovet Oy. Suomen Eläinlääkäriliitto ry: www.sell.fi & Eläinlääkäripäivät www.elainlaakaripaivat.fi