Opiskelijoiden matka-apurahat jaettiin

Eläinlääkäriliitto myöntää kahdesti vuodessa opiskelija matka-apurahaa.

Syksyn 2018 jaossa apurahaa sai kaksi opiskelijaa seuraavasti: 

Laukkanen, Tuuli 300 e. 

Rantonen, Elina 600 e. 

Liiton hallitus päätti Opiskelijavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että vuonna 2018 jakamatta jääneet varat jaetaan vuonna 2019 normaalien varojen lisäksi. Jaettavaksi tulee ensi vuonna 6750 euroa. 

Keväällä 2019 hakemukset tulee jättää viimeistään 30. maaliskuuta.

Lue apurahojen hausta jäsensivulta