Opiskelijamatka-apurahojen haku käynnissä, dl 30.3.

Suomen Eläinlääkäriliitto myöntää matka-apurahoja hakemuksesta eläinlääketieteellisiä perusopintoja suorittaville opiskelijajäsenilleen opintoja varten suoritettaville matkoille.

Matka-apurahan saaneilta edellytetään matkaraporttia kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

Hakemukset kevään 2018 hakuun tulee jättää viimeistään 30.3.2018.

Myöhässä tulleita tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Ohje apurahojen myöntämiseen on jäsensivuilla, täällä.

​Matkoista voidaan tilanteen mukaan julkaista kirjoituksia joko painetussa Eläinlääkärilehdessä tai lehteen liittyen liiton verkkosivuilla ilman eri korvausta.