Muutoksia PuhTi-sopimukseen vuoden alusta

PuhTi eli puhelinreseptipalkkioiden tilitysjärjestelmä on Eläinlääkäriliiton, Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton jäsenpalvelu.

Järjestelmää hallinnoi Lääkärikompassi Oy. Vain liittojen jäsenet voivat olla mukana palvelussa. Sopimukseen tuli muutoksia 1. tammikuuta alkaen. Aiheesta kerrottiin jäsenkirjeessä 6/16 ja muistutuksena Eläinlääkärilehdessä 1/17.

Apteekilla on vuoden 2017 alusta alkaen oikeus vähentää eläinlääkärille tilitettävästä PuhTi-palkkiosta enintään 2 euroa kutakin reseptiä tai reseptin uusimista perittyä palkkiota kohti. Tällä katetaan järjestelmästä apteekille aiheutuvia kustannuksia.

Ota tämä huomioon, kun ilmoitat apteekille puhelinreseptistä perittävän palkkion 1.1.2017 alkaen.

Muutoksella ei ole vaikutusta kunnaneläinlääkärille tilitettävän palkkion määrään (joka on 1.1.2017 Eläinlääkäritaksan 2 §:n 4 mom. mukaan enintään 8,65 euroa eläintä kohden), sillä apteekin maksua voidaan pitää taksakortin mukaisena ulkopuolisen palveluntuottajan veloittamana maksuna (taksan 7 § 2 mom.). Kunnaneläinlääkärin tulee kuitenkin itse huolehtia siitä, että ottaa huomioon apteekin kuluosuuden ilmoittaessaan palkkion määrästä apteekille ja asiakkaalle.

Apteekin perimä palkkio 2 euroa sisältää arvonlisäveron, jonka apteekki tilittää suoraan verottajalle. Jos eläinlääkäri on ilmoittanut PuhTi-palveluun y-tunnuksen ja kuuluvansa ennakkoperintärekisteriin, maksetaan palkkio eläinlääkärille täysimääräisesti ja eläinlääkärin tulee tilittää arvonlisävero omasta palkkiostaan verottajalle. Mikäli y-tunnusta ei ole ilmoitettu, PuhTi-palkkiot ovat eläinlääkärin veronalaista tuloa ja eläinlääkärin tulee toimittaa PuhTi-palveluun verokorttinsa, muutoin pidätetään 60 % veroa.

Eläinlääkärin on itse rekisteröidyttävä PuhTi-palvelun käyttäjäksi.Koska järjestelmää ei-ylläpidetä Eläinlääkäriliitossa, kannattaa mahdolliset kysymykset osoittaa Puhtiin.
Lisätietoa PuhTi järjestelmästä on tällä sivulla

Taksaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Eläinlääkäriliiton asiamies Liina Kujalaan, katso yhteystiedot

Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostisoitteisiin ja ne voi lukea myös liiton verkkosivujen jäsenosiosta, täältä