Liiton toiminta koronavuonna 2020

Eläinlääkäriliitto on nyt 129-vuotias aktiivinen ammattiliitto, joka koronavuonna 2020 tuki, neuvoi ja auttoi jäseniään. 

Vuoden teemoina olivat ammattikunnan yhtenäisyyden vaaliminen ja kollegiaalisuus sekä eläinlääkärien työehtojen ja työssäjaksamisen parantaminen. Muita teemoja olivat ympäristöterveydenhuollon esiin nostaminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja eläinlääkärin ammatin monipuolisuuden esiin tuominen.

Eläinlääkärilehdessä 6/21 julkaistaan 2. syyskuuta kuvitettu kertomus vuodesta 2020, lue se jo nyt verkkosivuilta täältä