Liiton selvitys eläinlääkintähuollon järjestelyistä on verkossa

Eläinlääkäriliitto teetti selvityksen eläinlääkintähuollon nykyisistä järjestelyistä Suomessa.

Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää maakuntauudistuksen myötä mahdollisesti tehtävän eläinlääkäripalvelujen uudelleen järjestelemisen valmistelussa.

Tarve selvitykselle eläinlääkäripalvelujen ja eläinlääkärien suorittaman valvonnan järjestelyistä todettiin keväällä 2017, kun ammattikunnan sisällä käytiin vilkasta keskustelua julkisten eläinlääkäripalvelujen epäreilusta kilpailuasemasta. Keskusteluun kaivattiin selvitettyä tietoa kokemusten ja oletusten sijaan. Liiton hallitus tilasi selvityksen dosentti Mari Nevakselta MotiVet Oy:stä.

Selvitys on luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiossa, täällä. Lukemiseen tarvitset jäsen- eli Fimnet -tunnuksen.

Selvityksestä julkaistaan lyhennelmä Eläinlääkärilehdessä 6/18 (s. 353), joka ilmestyy 30. elokuuta.