Lausuntopyyntö STM:stä: Maakuntauudistukseen ja soten järjestämisuudistukseen liittyvät lait, dl 9.11.

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön sosiaali- ja terveysministeriöltä hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan 9.11.2016 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto@sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla.