Lausuntopyyntö MMM:stä: Alkutuotannon ja raakamaidon tuotannon asetusmuutos, dl 14.12.2016

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä alkutuotannon ja raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniaa koskevista asetusmuutoksista.
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 14.12.2016.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto@sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla.