Lääkärisopimus 2017, yleiskirje julkaistu (päivitetty 11.10.)

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2017 sekä Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017 eli KVTES ovat voimassa 1.2.2017-31.1.2018.

Näillä sopimuksilla toteutettiin työmarkkinakeskusjärjestöjen solmima niin sanottu kilpailukykysopimus.

Allekirjoitetut sopimukset sekä muun muassa muistiot sopimusmuutoksista ovat luettavissa KT Kuntatyönantajien Yleiskirjeestä 05/2016 ja sen liitteistä Lääkärisopimuksen osalta ja Yleiskirjeestä 04/2016 ja sen liitteistä KVTES osalta.

Kunnalliseen eläinlääkäritaksaan ei tule sisällöllisiä muutoksia vuodelle 2017.

Taksaa on teknisesti päivitetty ja uusi versio on tuon edellä mainitun yleiskirjeen 05/2016 liitteenä 4.
Lääkärisopimus 2017 ja KVTES 2017 julkaistaan myöhemmin sekä verkkojulkaisuna että painettuna kirjana.  

Päivitys 11.10.2016:
KT Kuntatyönantajat ja palkansaajajärjestöt ovat lisäksi laatineet yhteisen ohjeistuksen paikallisen sopimisen edistämisestä sekä työaikapankkien käyttöönoton edistämisestä.