Julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut polkaistu käyntiin

Valtion, kunta-alan ja yliopiston nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset on irtisanottu ja ne ovat voimassa 31.1.2018 saakka. Irtisanominen merkitsee, että tarpeen vaatiessa järjestölliset toimenpiteet ovat mahdollisia 1. helmikuuta alkaen, mikäli neuvottelut eivät etene tai niissä ei päästä osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. 

Nykyisten sopimusten irtisanomiset on toimitettu työntekijöitä edustavien pääsopijajärjestöjen tavatessa työnantajapuolen edustajia marraskuun loppupuolella. Ensimmäisissä neuvotteluryhmien tapaamisissa on käyty muun muassa yleisellä tasolla läpi osapuolten tavoitteita sekä sovittu neuvottelujen aikatauluista.

Lue lisää ja seuraa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n julkaisemia sektorikohtaisia neuvottelu-uutisia täällä.