Johtamiskoulutukseen voi ilmoittautua 1. marraskuuta alkaen

Suomen Eläinlääkäriliitto ry tukee jäsentensä osallistumista Fennovetin järjestämään johtamiskoulutukseen. Osallistujan tulee osallistua kaikkiin kolmeen koulutusmoduuliin (2.–3.2.2023, 20.–21.4.2023, 25.5.2023) ja sitoutua ennakko- ja välitehtäviin.

Eläinlääkäriliiton jäsenten ilmoittautuminen koulutukseen alkaa 1. marraskuuta 2022. Kouluttajana on Pekko Nieminen, Ave Group Oy:stä.

Koulutuksessa on käytännönläheinen ohjelma, joka soveltuu yksityisellä ja julkisella sektorilla toimiville. Valmennusohjelma antaa työkaluja käytännön johtamistyöhön ja oman työyhteisön kehittämiseen sekä huipputiimin rakentamiseen. Ajatus on, että johtaminen perustuu oman toiminnan ja johtamisen vaikuttimien tuntemiseen.

Kokonaisuus rakentuu kolmen moduulin sekä ennakko- ja välitehtävien varaan. Itse valmennuspäivät toteutetaan pitkälti yhteistoiminnallisen oppimisen kautta. Valmennuskokonaisuuden lopullinen sisältö rakentuu osallistujien omien tarpeiden ja haasteiden mukaan.

Ohjelma soveltuu erityisesti henkilöille, joilla jo on esimieskokemusta. Myös esimiestehtäviin siirtyvä henkilö hyötyy valmennuksesta. Fennovetin verkkosivuilla on lisää tietoa eläinlääkäreiden johtamiskoulutuksesta.

Moduuli 1

Moduuli 2

Moduuli 3