FVE:n kysely on vastattavana

Euroopan eläinlääkärijärjestö FVE (Federation of Veterinarians of Europe) tekee kolmannen VetSurvey-kyselyn.

Tarkoitus on kerätä Euroopan alueelta tietoja eläinlääkärien ammattikunnan rakenteesta, alan työmarkkinoista ja liikkuvuudesta, tyytyväisyydestä sekä taloudellisesta tilanteesta.

Selvityksen tulokset auttavat FVE:tä päivittämään ja arvioimaan eläinlääkärin ammatin nykytilannetta sekä asettamaan painopisteet omalle tulevaisuustyölleen.

Eläinlääkäriliitto kannustaa jäseniään osallistumaan VetSurvey2022-kyselyyn, sillä jokaisen osallistumista tarvitaan. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyssä on eri kielivaihtoehtoja, ja siihen voi vastata muun muassa suomen kielellä

Kyselyyn pääsee tästä.

Vuoden 2018 VetSurveyn raportti on tässä.