Erikoiseläinlääkäri, vastaa tästä yliopiston kyselyyn

Erikoiseläinlääkärien palveluille on yhteiskunnassa entistä enemmän kysyntää ja eläinlääkärien kiinnostus jatkokouluttautumiseen kasvaa.  

Koulutuksen on pystyttävä vastaamaan tähän kysyntään ja tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Tällä hetkellä kansalliseen erikoistumiskoulutukseen pyrkijöitä on vuosittain huomattavasti enemmän kuin erikoiseläinlääkäriksi valmistuvia.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta vastaa kansallisen erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä. Koulutuksen johtoryhmä haluaa selvittää erikoistumiskoulutukseen liittyviä motivaatioita ja saada käsitystä miten paljon hyötyä erikoistuneet eläinlääkärit kokevat saaneensa koulutuksesta ja suorittamastaan tutkinnosta.

Ohessa linkki lyhyeen kyselyyn (kymmenen kysymystä), johon toivomme kaikkien erikoistuneiden, myös kansainvälisen erikoiseläinlääkäritutkinnon suorittaneiden, eläinlääkäreiden vastaavan.

Kyselyn avoimessa osassa sana on vapaa ja voit kirjoittaa toiveita ja ehdotuksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseksi.

Vastaa kyselyyn 15.10. mennessä, tästä vastaamaan.

Kiitos ajastasi!